Condicions Generals

Llegeixi atentament les nostres condicions abans de contractar qualsevol ruta amb Formentera Ebikes Tours. En realitzar la reserva, el participant indica haver llegit i acceptat totes les condicions especificades a continuació.

Pagament i reserva
Per realitzar una ruta guiada amb Formentera Ebikes Tours és essencial pagar el 100% de la reserva abans d’iniciar l’activitat. En cas de no rebre el pagament, NO es garanteix
la disponibilitat de bicicletes i/o guies. 

General
– El participant declara que està en bones condicions físiques i psicològiques per realitzar les rutes en bicicleta.
– El participant ha d’arribar al punt de trobada a l’hora acordada amb Formentera Ebikes Tours.
– És obligatori l’ús del casc, en cas de negativa per part del participant, Formentera Ebikes Tours pot rescindir el contracte.
– Els nens menors de 16 anys han d’assistir a l’activitat en companyia d’un adult responsable.
– És imprescindible vestir amb roba i calçat adequats per al ciclisme.
– L’activitat no es realitzarà en el cas que algun dels participants present símptomes d’embriaguesa o consum de drogues.
– Les persones que no sàpiguen anar en bicicleta correctament no poden participar en les rutes guiades.
– Les rutes guiades no són activitats per aprendre a anar en bicicleta. Estan concebudes perquè gaudeixin de l’entorn natural les persones que sí saben anar hi. 

Assegurances
– Formentera Ebikes Tours té una assegurança de responsabilitat civil per a les rutes guiades.
– Formentera Ebikes Tours recomana als participants la contractació personal d’una assegurança per tenir cobertura en cas d’accident.

Durant l’activitat guiada
– És obligatori complir les instruccions del guia i seguir-lo a cada moment.
– Els participants no podran avançar al guia durant l’activitat. En el cas contrari, el participant quedarà sense la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil, assumint totes les possibles conseqüències i càrrecs per negligència.
– Els participants han de respectar les normes de circulació a cada moment.
– Es prohibeix la conducció temerària o descontrolada.
– Es desaconsella rotundament el consum d’alcohol, la persona que decideixi consumirho ho farà sota la seva pròpia responsabilitat.
– Està completament prohibida tota actitud competitiva que pugui causar situacions perilloses per als participants o per a altres usuaris de la via pública.
– Si per motius de lesió o caiguda durant la ruta guiada, l’usuari no pot continuar participant, no es reemborsarà la reserva.
– L’incompliment de les normes esmentades durant l’activitat donarà lloc a la cancel·lació de l’activitat sense dret al reembors de la reserva.

Danys i robatoris
Com a arrendatari de la bicicleta, l’usuari serà l’únic responsable dels danys que pugui sofrir la ebike, així com dels extres que hagi sol·licitat en llogar-la. Formentera Ebikes
Tours NO ofereix cobertura en cas de robatori de la bicicleta llogada. La responsabilitat per robatori recau exclusivament en el CLIENT. En cas de robatori, el valor de la bicicleta haurà d’abonar-se al preu de mercat actual.

Fotografies i vídeos
És possible que durant l’activitat es prenguin fotografies o vídeos i que aquestes fotografies o vídeos es comparteixin [a | en] les xarxes socials de Formentera Ebikes
Tours. Si el client no estigués d’acord li pregaríem que ens ho comuniqués per tenir- ho en compte.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
– Pot cancel·lar una reserva amb 48 hores d’antelació i li tornarem la totalitat de la reserva. És necessari que ens enviï un correu electrònic a
info@formenteraebikestours.com.
– Si s’ha realitzat una reserva per a un número determinat de participants i el dia de la reserva es presenten menys participants, la suma exigible es correspondrà amb la
quantitat inicial de persones per a les que es va fer la reserva. Les bicicletes ja estan reservades i han de pagar-se.